Skip to main content

Songs on the Security of Networks
a blog by Michał "rysiek" Woźniak

Stolica Nie Tak Święta

This is an ancient post, published more than 4 years ago.
As such, it might not anymore reflect the views of the author or the state of the world. It is provided as historical record.
Sorry, this is not available in English, displaying in: Polski.

Portal Wikileaks opublikował tajne depesze dotyczące Stolicy Apostolskiej; obraz, który malują, piękny nie jest.

Od 2001 roku Watykan zdaje sobie sprawę, że istnieje “poważny problem” z wykorzystywaniem seksualnym zakonnic w Afryce. Przez księży. Okazuje się, że na kontynencie wyniszczanym przez HIV i AIDS zakonnice są najbardziej “bezpiecznym” celem dla zapędów księży – którzy (jakby tego było mało), gdy któraś z ofiar zachodziła w ciążę, nakłaniali je do aborcji.

W 2002 roku Konferencja Biskupów w USA wydała dokument określający politykę postępowania w przypadku wykrycia molestowania niepełnoletnich przez księży, która m.in. (sensownie) zakładała zasadę zera tolerancji: każde takiego rodzaju nadużycie miało oznaczało koniec kariery kapłańskiej sprawcy. Stolica Apostolska odpowiedziała, że “generalnie solidaryzuje się” z duchem dokumentu, ale widzi ten problem jako dotyczący niezmiernie małego promila kapłanów (umniejszając w ten sposób wagę problemu).

Co więcej! Watykan stwierdził, że “nie ma jednoznacznej definicji wykorzystywania seksualnego”, a te dostępne są “niejasne, nieprecyzyjne i trudne w interpretacji”. Ostro sprzeciwił się pomysłowi wprowadzenia świeckich komisji badających tego typu sprawy, gdyż to oznaczałoby, że… osoby świeckie miałyby w pewnych przypadkach władzę nad duchownymi.

I, rzecz jasna, odrzucona została zasada zera tolerancji zaproponowana w dokumencie. Czemu? Ponieważ – według Kościoła – to prawo kanoniczne powinno rozstrzygać w takich wypadkach.

To by było na tyle, jeżeli idzie o autorytet moralny kościoła i duchowieństwa. Czekam z niecierpliwością na kolejną tyradę Papieża na temat niemoralności używania prezerwatyw. Tymczasem polecam gorąco przemowę Richarda Dawkinsa z okazji wizyty Papieża w Wielkiej Brytanii.