Ir al contenido principal

Canciones sobre la seguridad de las redes
un blog de Michał "rysiek" Woźniak

Tolerancja dla Kościoła

Ésta es una publicación antigua, de más de 4 años.
Como tal, puede que ya no corresponda con la opinión del autor o el estado del mundo. Se ofrece como archivo histórico.
Lo sentimos, este no está disponible en español, mostrando en: Polski.

Wyznawcy pseudotolerancji, pojedźcie do krajów arabskich ze swoimi poglądami. Jeśli wrócicie żywi, uklękniecie przed krzyżem i podziękujecie
bp Ryczan na mszy w intencji ojczyzny

Ja proponuję bpowi Ryczanowi również odbycie tej wycieczki. Jeśli wróci żywy, niech klęka przed kim i czym chce, ale niech uświadomi sobie prosty fakt, że tolerancja (w tym dla jego wiary!) pojawiła się w Europie nie dzięki Kościołowi, a pomimo niego.

Jeżeli zaś chodzi o “grzeszne skłonności seksualne”, odsyłam bpa Ryczana do jego zacnych kolegów; werset o belce w oku zapewne zna.