Przejdź do treści

Pieśni o Bezpieczeństwie Sieci
blog Michała "ryśka" Woźniaka

Tolerancja dla Kościoła

To jest bardzo stary wpis, opublikowany ponad 4 lata temu.
Możliwe, że nie odzwierciedla dziś poglądów Autora lub zewnetrznych faktów. Jest zachowany jako wpis historyczny.

Wyznawcy pseudotolerancji, pojedźcie do krajów arabskich ze swoimi poglądami. Jeśli wrócicie żywi, uklękniecie przed krzyżem i podziękujecie
bp Ryczan na mszy w intencji ojczyzny

Ja proponuję bpowi Ryczanowi również odbycie tej wycieczki. Jeśli wróci żywy, niech klęka przed kim i czym chce, ale niech uświadomi sobie prosty fakt, że tolerancja (w tym dla jego wiary!) pojawiła się w Europie nie dzięki Kościołowi, a pomimo niego.

Jeżeli zaś chodzi o “grzeszne skłonności seksualne”, odsyłam bpa Ryczana do jego zacnych kolegów; werset o belce w oku zapewne zna.