Skip to main content

Songs on the Security of Networks
a blog by Michał "rysiek" Woźniak

Tolerancja dla Kościoła

This is an ancient post, published more than 4 years ago.
As such, it might not anymore reflect the views of the author or the state of the world. It is provided as historical record.
Sorry, this is not available in English, displaying in: Polski.

Wyznawcy pseudotolerancji, pojedźcie do krajów arabskich ze swoimi poglądami. Jeśli wrócicie żywi, uklękniecie przed krzyżem i podziękujecie
bp Ryczan na mszy w intencji ojczyzny

Ja proponuję bpowi Ryczanowi również odbycie tej wycieczki. Jeśli wróci żywy, niech klęka przed kim i czym chce, ale niech uświadomi sobie prosty fakt, że tolerancja (w tym dla jego wiary!) pojawiła się w Europie nie dzięki Kościołowi, a pomimo niego.

Jeżeli zaś chodzi o “grzeszne skłonności seksualne”, odsyłam bpa Ryczana do jego zacnych kolegów; werset o belce w oku zapewne zna.